1

دکتر علی سجودی بهترین متخصص دندانپزشک

News Discuss 
دکتر علی سجودی خوشابی در سال 1388 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران فارغ التحصیل شده اند. سپس در سال 1389 در دوره DGZI آلمان که زیر نظر دکتر رولف رومر برگذار گردید دوره یکساله خود را با موفقیت پشت سر نهادند. ایشان همچنین در امتحان فلوشیپ ICOI موفق https://iowa-bookmarks.com/story8021087/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story