1

5 واقعیت آسان درباره افزایش عزت نفس شرح داده شد عزت نفس

News Discuss 
به‌طورجدی عملکرد شغلی و یا تحصیلی را دچار اختلال می‌کند. ازآنجایی‌که این افراد به توانایی‌های خود شک دارند، ممکن است با ترس از شکست و عدم موفقیت روبرو شوند. عوامل زیادی وجود دارد که بر عزت نفس تاثیر می گذارند. عوامل ژنتیکی که به شکل گیری کلی شخصیت کمک می https://www.janbalaghi.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story