1

Detailed Notes on tam tạng kinh điển nguyên thuỷ

News Discuss 
Những nội dung của Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali Tipitaka được ghi rõ trong phần “Phụ Lục” ở cuối Chương này. Chỉ sau khi hỏi tỳ khưu có liên quan và sau khi miễn cưỡng phạm tội như thế đã được sáng tỏ thì một điều luật quy định https://edsgert726dse7.wikilentillas.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story